Ordensreglement

Ordensreglement

FORORD
På DHS bor der mange mennesker på et begrænset areal i perioden 15/3 - 15/11
Der er 24 timers tilsyn på pladsen med kontakt telefon 55442415 ( kl. 21-07 ring 55442418, kun til nødopkald).
DHS er video overvåget i service området, ved bom, pool samt ved Købmanden.
Vi har alle forskellige vaner, og det er netop noget af charmen ved camping.
Det medfører, at der må være nogle regler, som skal følges.
Ordensreglementet er en del af Campingreglementet (Miljøministeriet)
Lejrchefen (LC) er myndigheden på De Hvide Svaner Camping (DHS)
LC skal, som den eneste kontaktes ved forespørgsel eller hvis der er tvivl omkring Ordensreglementet og andre presserende spørgsmål.
LC kan kontaktes på 55442415 eller på info@dehvidesvaner.dk
Input til DHS er velkomne og sendes til info@dehvidesvaner.dk
Vi forventer, at du også hjælper til med at holde pladsen, guide og hjælpe andre, som har behov for dette.
Der er ikke storskraldsordning på DHS, det der medbringes, det tages med igen.
Dog må der ligges haveaffald på anvist plads i serviceområdet.  Her er også anvist plads til brædder og andet tømrer.
Der er opsat container til sortering af flasker og andet småt glas, samt til husholdning affald, småt brandbart.
Som betalende gæst på DHS acceptere og efterlever du Ordensreglementet fra ankomst til afrejse.
Det er ikke muligt, at have folkeregister adresse på DHS.
Handel på pladsen er ikke tilladt, uden godkendelse fra LC.  Det er ikke tilladt af udleje eller bytte med andre end de i DHS registrerede pers..
DHS må kun benyttes på fridage, ferie og helligdage samt fastliggerperioder.

DEN LEJEDE PLADS
DHS er anlagt i et unikt naturligt område ved Karrebæk Fjord, Saltø Å, Bognakke skov og begravelsesplads.
DHS er anlagt indenfor forskellige beskyttelseslinjer, til Fjord, Eng, Fortidsminde.
Ordensreglementet er gældende på hele DHS.  Ved ønsker eller tvivl, kontakt LC.
Intet må fremstå skæmmende i det åbne naturlige rum, det skal være ensartet og ikke fremstå med individuelt præg.
Der må ikke plantes, skoves, graves eller ændres overhovedet på DHS.
DHS udlejningsaftale med myndighederne, der fremgår det tydeligt, at der må opstilles en hel, ren og præsentabel campingvogn, som skal kunne køre på offentlig vej.
Der må opstilles et fortelt med fast gulv (malet i mørkegrøn umbra)
Der må opstilles et opmagasineringstelt med fast gulv (malet i mørkegrøn umbra)
Der må opsættes camping læsejl helt i skel.
Der må kun parkeres med et køretøj ved hver lejet plads.
Det er ikke tilladt at anlægge terrasser, ground cover, hegn (hundegårde) fliser o.lign., samt opstilles permanente pavilloner.
Der skal holdes en sikkerhedsafstand til skel på 1,5 m, dog må campingvognens træktøj stå til skel.
Campingvognen skal være monteret med nr. plade til kørsel på offentlige vej.   Alternativt med grønt ID skilt med årsmærke, købes og udleveres fra receptionen.
Sæsongæster (fastliggere) skal selv slå græs og holde den lejede plads.  Hække mod den lejede plads skal trimmes før Sct. Hans og senest med udgangen af Sep..

SÆSONPLADSER
Leje af sæsonplads (fastliggere) kan kun ske ved henvendelse personligt til LC.
Lejen omfatter 2 voksne, børn og børnebørn u/18 år.
Lejren af en hel sæsonplads har fortrinsret til fortsat leje året efter.
I pladslejen er gæstekort.  En af de voksne lejere skal være tilstede med gæster. Gæster må opholde sig på DHS fra kl. 07.00 - 22.00, i modsat fald, så beregnes
de som overnattende med krav om registrering og betaling.  Kontakt receptionen i åbningstiden, evt. på telefon 55442415 eller på mail.
Pladsen må ikke videreudlejes, al udlejning sker gennem DHS.
Den lejede plads skal renholdes kontinuerligt, læs forord.
Græsslåning må kun ske med respekt og aftale med naboerne, alle ugens dage i tidsrummet kl. 11-15.
Haveaffald afleveres i serviceområdet som anvist.  DHS servicere, om muligt, mandag og fredag.  Græs i gennemsigtige poser, evt. løst i bunke, som grene.
El ledning føres fra el-stander til campingvogn på jorden, og om muligt, inde i hækken.
Hvis du som fastligger har reserveret forår- helårs plads og senest 1. februar givet besked, vil der ikke blive refunderet eventuel  indbetaling.

KØRSEL
Der er mange børn på DHS, mange døde vinkler, kørsel foregår i skridtgang, efter forholdene og max. 10 km/t.
Der må kun parkeres med et køretøj ved den lejede plads.  Øvrige køretøjer placeres på P område udenfor bommen med registrering og betaling  i tidsrummet
kl. 23-07.
Bommen er åben i tidsrummet kl. 07 - 22 i den resterende tid må der ikke køres på pladsen.
Der må ikke forefindes parkerede trailere på DHS, kan stilles i serviceområdet, uden betaling, i få dage, ved henvendelse og godkendelse af LC.
Bilvask forefindes på vaskepladsen ved serviceområdet, uden yderligere betaling.

BETALING - SALG OG ØKNOMI
Der gives ikke kredit.
Alt betales, som anvist, ved booking. 
Overnattende gæster skal registreres og betales for før adgang til DHS.  Evt. kontakt receptionen 55442415 eller på mail.
Der kan tilkøbes DELEVOGN til mere end de 2 registrerede voksne o/18 år, kontakt receptionen i åbningstiden for registrering og betaling (se prisliste)
El måler er monteret til registrering af salg af el pakker.  Skema udleveres ved ankomst med aflæst tal.  Der skal nedskrives målerstand 1. gang pr. måned
til betaling ved afrejse (der opkræves et el dep. ved ankomst som modregnes i salg af el pakker)

ANSVAR
Den enkeltes sikkerhed er vigtigt og prioriteres højt, derfor registrering af alle overnattende på forhånd og mod betaling.
Det er lejerens ansvar er der er helt ro fra kl. 22 - 07.
DHS kræver en godkendt gastest hvert andet år.  DHS forventer, at gasalarm og røgalarm er monteret efter forskrifterne.
Det af lejeren indførte på DHS henstår for lejeres ansvar og risiko. Også beskadigelse på anden part og ejendele.
Lejeren har ansvar for sig selv, sine gæster, såvel registrerede overnattende.  Også ved brug af faciliteter, såsom servicebygninger, legeplads og fællesarealer
samt ved brug af pool.
Poolen, der gælder mange regler og instrukser, disse er skiltet ved poolen, disse skal respekteres.  Det skal nævnes, at ingen bader alene, børn u/18 år kun i følge med en pers. o/18 år.
DHS har ingen indsat livredder.
DHS henstiller til sund fornuft og respekt for andre og DHS.
LC, som myndigheden på DHS, har det overordnede ansvar i forhold til drift og ordensreglement, LC henstillinger skal følges, kan medføre bortvisning uden økonomisk kompensation.  Sager kan forfølges i Rejseklagenævnet.
Børn og unge må ikke overnatte uden voksen ledsager.
Unge mellem 16-18 år må overnatte på DHS med skriftlig accept fra forældre.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau